Sportmarketing                                                                                                                                           

Sportmarketing wordt vaak, te vaak, met sponsoring geassocieerd. Die fout wordt vooral gemaakt door weinig competentie of weinig verdieping in het vak.

Soms worden fouten  met opzet gemaakt om je gesprekspartner te verleiden en iets te verkopen. Die praktijk noem ik verkooptechniek, die techniek kan vandaag een geldbedrag brengen, maar zal in de toekomst geen perspectief opleveren. In een periode van economische groei, kan iedereen van alles verkopen, maar in een periode van recessie  alleen de virtuoze samenwerkingen tussen sport en bedrijven blijven zodat sportorganisaties houden hun partners/sponsoren en dus houden ze ook hun niveau vast.

Sponsoring is alleen een onderdeel, wel een belangrijke, van de sportmarketing. Een sponsoringsplan kan niet ontstaan zonder een Sportmarketing  plan gebaseerd op een analyse van alle kenmerken van de betreffende sport organisatie in zijn eigen context.

We bieden onze partners groei mogelijkheden en diensten aan, plus producten die aan hun groei eisen voldoen.